Zlecenia produkcyjne

Zlecenie produkcyjne jest dokumentem, który definiuje sposób wykonania konkretnego produktu. Uwzględnia sposób wytworzenia produktu, jego ilość oraz czas wykonania. Zawiera również opis surowców i materiałów, z których dany produkt ma zostać wykonany.

Zlecenie produkcyjne jest jednym z ważniejszych elementów planowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze funkcje zlecenia produkcyjnego:

 • pomoc w kalkulacji kosztów związanych z realizacją zlecenia,
 • pomoc w określeniu czasu potrzebnego na wykonanie zadania,
 • uwzględnia plan produkcji zgodnie z procesem technologicznym,
 • pozwala na planowanie produkcji w oparciu o dostępność pracowników, stanowisk lub maszyn.

W jaki sposób możesz utworzyć zlecenie produkcyjne?

Istnieje kilka sposobów szybkiego stworzenia zlecenia produkcyjnego:

 • przygotowanie z wyceny,
 • przygotowanie ze zlecenia cyklicznego,
 • może zostać zaimportowane z pliku zewnętrznego,
 • może zostać wprowadzone do systemu ręcznie.

W jaki sposób możesz zarządzać zleceniami produkcyjnymi?

Jednym z elementów kontroli realizacji zleceń produkcyjnych są ich statusy. Pozwalają one na monitorowanie postępu realizacji zleceń.

W systemie mamy do wyboru następujące statusy podstawowe:

 • otwarte
 • aktywne
 • wstrzymane
 • wykonane
 • zakończone

oraz statusy dodatkowe.

Zaletą statusów dodatkowych jest fakt, iż mogą być one tworzone indywidualnie przez użytkowników. Mogą być dowolnie nazywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Dodatkowo możemy wybrać stan realizacji wybranego statusu dodatkowego:

 • nieaktywowane
 • aktywne
 • wstrzymane
 • wykonane
 • zakończone

Stan umożliwia wybór różnych stopni realizacji zlecenia produkcyjnego w wybranym statusie. Dodatkowo statusy umożliwiają wyszukiwanie poszczególnych zleceń właśnie w oparciu o ich stan realizacji.

Zlecenia produkcyjne

Pokazuje szczegółowe statusy zlecenia produkcyjnego

Statusy dodatkowe

W sposób jeszcze bardziej szczegółowy pozwolą śledzić postęp realizacji zlecenia.

Jak możesz kontrolować przebieg realizacji zleceń produkcyjnych?

Przebieg realizacji zlecenia możesz kontrolować poprzez:

 • nabijanie czynności produkcyjnych (rozpoczęcie i zakończenie oraz dodatkowo podanie ilości lub wartości),
 • nabijanie wykorzystanych materiałów,
 • nabijanie błędów produkcyjnych,
 • porównywanie założonych w zleceniu czasów oraz ilości produktów do wytworzenia ze stanem faktycznym rejestrowanym w programie,
 • generowanie raportów wykonania,
 • kontrolę kooperacji,
 • analizę czasu pracy pracowników,
 • analizę czasu wykonywania konkretnej czynności, przewodnika lub całego zlecenia produkcyjnego,
 • analizę wykorzystanych materiałów w zleceniu.

Monitorowanie realizacji zleceń w czasie rzeczywistym

System kontroli produkcji umożliwia monitorowanie realizacji zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, że pracownicy nabijają na rejestratorze każde rozpoczęcie i zakończenie czynności system może przetwarzać otrzymane dane.

W rezultacie otrzymujemy informacje o:

 • postępie produkcyjnym
 • postępie czasowym
 • postępie czynnościowym
 • postępie technologicznym zlecenia.

Ponadto pracownicy nabijają wszelkie błędy produkcyjne. Te dane z kolei pozwalają na wychwytywanie problemów jeszcze na etapie produkcji. A co najważniejsze pozwalają na natychmiastową reakcję w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak: brak surowca, awaria maszyny, czy też błąd konstrukcyjny.

Raporty z postępów realizacji zleceń produkcyjnych

System kontroli produkcji umożliwia generowanie następujących raportów:

 • raport zleceń
 • raport wykonania
 • raport czynności technologicznych
 • raport kooperantów
 • raport braków

Elementy systemu kontroli produkcji

Program

Order

Program

Control

 

Rejestratory

Program

Order View

Program

Workplace View

Program

Employer

Program

Recorder

System kontroli produkcji jest zintegrowany z naszymi pozostałymi systemami:

Co wyróżnia nasze rozwiązanie:

 • brak opłat abonamentowych
 • licencje systemowe są wieczyste, płacisz za nie tylko raz,
 • dane przechowywane są lokalnie na serwerach Twojej firmy, dzięki temu masz gwarancję ciągłego dostępu do zgromadzonych w systemie danych,
 • nie wymagamy zakupu bieżących aktualizacji, potrzebujesz = kupujesz, nie kupujesz = twój system nadal działa,
 • nasz systemy są modułowe, możesz je dowolnie łączyć, na przykład System rejestracji czasu pracy z Systemem kontroli dostępu lub/i Systemem kontroli produkcji,
 • stale rozwijamy nasze urządzenia i programy, by dostosować ich funkcjonalność do Twoich potrzeb,
 • umożliwiamy bezpłatne testowanie oprogramowania.