Co zyskuję inwestując w System Rejestracji Czasu Pracy RCP?

System Rejestracji Czasu Pracy RCP służy do sprawowania kontroli nad czasem pracy pracowników i w związku z tym pozwala na: rezygnacja z uciążliwych papierowych list obecności to większa efektywność pracy działów kadr rzeczywista kontrola czasu pracy pracowników to możliwość precyzyjniejszej kontroli kosztów w firmie rozliczanie czasu pracy pracowników w ramach ustalonego grafiku pracy i innych…

Czytaj więcej

Co mogę sprawdzić w raporcie pracownika?

W raporcie pracownika wyświetlane są informacje dla konkretnego pracownika dotyczące rozliczenia czasu pracy w oparciu o ustawione parametry w planie pracy i zarejestrowane zdarzenia. Rozliczenia obejmują: czas wejścia/wyjścia pracownika obecność obecność pracownika w pracy, przed pracą, po pracy oraz obecność czas pracy przerwy – przerwa płatna, bezpłatna, nierozliczona, stała służbowe spóźnienie nadgodziny noce bilans i…

Czytaj więcej

Czy program zawiera kartę ewidencji czasu pracy pracownika?

Oczywiście, w naszym programie dostępna jest karta ewidencji czasu pracy pracownika. Karta ewidencji czasu pracy pozwala na poprawne naliczenie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Można ją wygenerować w oparciu o dwa kryteria: Wskazany rok Wskazany typ ewidencji: obecność, obecność/praca, praca, praca/norma, rzeczywisty, rzeczywisty/norma, bilans, bilans/norma. Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Czytaj więcej

Co to jest fotorejestracja zdarzeń?

Fotorejstracja zdarzeń polega na zrobieniu pracownikowi zdjęcia w momencie odbijania się przez niego kartą na rejestratorze. Wykonane zdjęcie umożliwia weryfikacje osoby rejestrującej się na czytniku. Dostęp do zdjęć posiada tylko osoba uprawniona.

Czytaj więcej

Czy mogę poprawić błędnie nabitą przez pracownika rejestrację?

Tak – program umożliwia naniesienie korekty w przypadku błędnie nabitej rejestracji.  Umożliwia także jej uzupełnienia w sytuacji, kiedy pracownik zapomni odbić się na rejestratorze. W programie znajdą się również informacje kto i kiedy dokonał takiej korekty. Osoba uprawniona do dokonywania korekt może dodać własny komentarz do takiej korekty.

Czytaj więcej